Truqui o reservi per desplaçar-se a ports, aeroports, serveis urbans i interurbans
Taxis Barcelona

Informació legal

Avís

Taxis de Barcelona és un consorci de treballadors autònoms amb llicència per al servei de transport públic emès per l'Entitat Metropolitana de Transports de Barcelona. Aquest site proporciona un mètode de contacte directe entre els usuaris i els components del consorci agilitzant la tasca de reservar un transport homologat en funció de les necessitats de l'usuari, automatitzant el procés d'elecció en funció dels requisits sol·licitats. Cada component del consorci disposa del seu número de llicència visible i disponible en el vehicle usat per al servei tal com regeix al reglament actual.

Legislació

Tots els vehicles destinats al servei de Taxis a Barcelona estan subjectes a l'obtenció prèvia d'una llicència de transport, emesa i gestionada per l'Entitat Metropolitana del Transport (EMT), i que permet a l'usuari tenir la certesa que el seu servei s'ajustarà a la legalitat i sota una tarifació supervisada i que li atorga una sèrie de drets


Horaris

La flota de Taxis de Barcelona atorga la possibilitat de reserva dels seus serveis durant les 24 hores del dia, 7 dies a la setmana. No importa quan ens necessiti, estem capacitats per oferir-li el servei que vostè necessita en l'horari que millor li convingui, fent la seva reserva amb anterioritat tindrà la seguretat que dispondrà d'un vehicle a la seva disposició.


Tarifes

Les tarifes aplicades seran les vigents en el dia del servei, gestionades per l'Entitat Metropolitana del Transport (EMT) i aplicades mitjançant els taxímetres homologats dels que Taxis de Barcelona fa ús en aplicació de la normativa actual, el que li dóna a l'usuari la possibilitat de fer un càlcul aproximat del cost del seu servei de forma anticipada, sempre supeditat a les anomalies que puguin sorgir alienes a la normal circulació dels Taxis de Barcelona, com ara obres, desviació de trànsit per esdeveniments o casos similars.

Reservi el seu Taxi